Telèfons d'interés

Ajuntament
Policia Local
Biblioteca/Telecentre
Telèfon "Prop"
Centro Salud de Alberic
Ambulancias Alberic
Cruz Roja Alberic
Guardia Civil de Alberic
Escola d'Educació Infantil
C.E.I.P. Santa Bàrbara
Consultori Mèdic
Telèfon general d'Emergències
Hospital de la Ribera Alzira
Policia Nacional de Alzira
Comisaria Alzira - Obtenció DNI
Servef - Inem de Carlet