Bons digitals per a col·lectius vulnerables

Bons digitals per a col·lectius vulnerables.
Persones beneficiàries: persones físiques empadronades a la Comunitat Valenciana amb connexió instal·lada a la residència habitual que pertanyen a un col·lectiu vulnerable (titulars o beneficiàries de la Renda valenciana d’inclusió, o titulars o beneficiàries de l’ingrés mínim vital).
Cobertura: fins 240 € a repartir en dotze mensualitats per persona física i unitats de convivència a descomptar de la factura emesa per l’operador (ha d’estar-hi adherit al programa)
Límit de sol·licitud: 15/11/2022
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/21/pdf/2022_9666.pdf
Tramitació: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22532
es_ESEspañol