WhatsApp Image 2021-06-14 at 14.38.39

Programa d’ajudes al lloguer

Programa d’ajudes al lloguer, tant per a la població en general com per als joves en particular
Programa d’ajudes al lloguer.
Persones beneficiàries: Persones físiques majors d’edat en ingressos de la unitat de convivència igual o inferiors a tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
Límit de sol·licitud: 08/07/2021
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/06/09/pdf/2021_6401.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/06/09/pdf/2021_6412.pdf
Programa d’ajudes al lloguer per a joves.
Persones beneficiàries: Persones físiques majors d’edat i menors de 35 anys
es_ESEspañol