Bústia ciutadana

Envia'ns les teues suggerències

Volem conéixer les teues necessitats o propostes per a millorar el nostre poble, Tous. Podeu dirigir-vos a l'administració pública o fins i tot als regidors i alcalde a través d'esta via. Moltes gràcies per ajudar a que Tous siga cada vegada millor. Més habitable, amb més futur.