Telèfons d'interés

Ajuntament
Policia Local
Biblioteca/Telecentre
Telèfon "Prop"
Centre Salut Alberic
Ambulàncies Alberic
Creu Roja Alberic
Guàrdia Civil Alberic
Escola d'Educació Infantil
C.E.I.P. Santa Bàrbara
Consultori Mèdic
Telèfon general d'Emergències
Hospital de la Ribera Alzira
Policia Nacional de Alzira
Comisaria Alzira - Obtenció DNI
Servef - Inem de Carlet